Welkom op de website van het bedrijfsspel ECOMAN

De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om het ondernemerschap aantrekkelijker te maken en jongeren aan te moedigen een eigen zaak te starten.

Ook in 2015-2016 biedt het Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren (ECOL) van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Campus Brussel het bedrijfsspel ECOMAN aan. Het werd ontwikkeld om laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs op een originele manier vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van een onderneming. 

Uw leerlingen worden echte bedrijfsleiders

ECOMAN voor economische richtingen ...

ECOMAN confronteert uw leerlingen op een realistische en praktijkgerichte manier met de totaliteit van een bedrijf. In groepjes komen ze aan het hoofd te staan van een onderneming die ze overnemen. Hierbij gaan ze de concurrentie aan met twee of drie andere bedrijven binnen eenzelfde markt. Alle nodige bagage halen ze van de ECOMAN-website. Elke leerling wordt directeur van een welbepaalde afdeling (Algemeen directeur, Marketingdirecteur, Logistiek directeur, Productiedirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel directeur). Samen bepalen ze een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Tijdens een begeleide speldag proberen ze die te realiseren binnen een aantal fictieve boekjaren.
Als een (h)echt managementteam nemen uw leerlingen alle bedrijfsbeslissingen: verkoopprijs, marketing, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding en motivatie, lonen, productievolume, grondstoffen, machines en installaties, gebouwen, leningen, dividenden,... Ze moeten hierbij rekening houden met prognoses over de economische situatie en met de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen.
De ECOMAN-begeleider voert alle beslissingen in in een softwareprogramma en geeft via een concurrentie-analyse en financieel rapport een overzicht van de nieuwe situatie. Daarop baseren de managers zich om hun strategie bij te sturen, in het licht van hun geformuleerde langetermijndoelstellingen.
Op die manier wordt de theoretische kennis uit de lessen (bedrijfs)economie in een concrete bedrijfscontext geplaatst.

... en niet-economische richtingen

ECOMAN biedt ook laatstejaarsleerlingen uit niet-economische richtingen (of leerlingen met weinig (bedrijfs)economische voorkennis) de kans om vertrouwd te raken met economische begrippen en financiële kencijfers. Hierdoor maken we op onze website gebruik van adaptieve leerpaden. ECOMAN leent zich dus perfect voor de invulling van de vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sara Kerremans:
KU Leuven, Campus Brussel
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren (ECOL)
02 210 16 33
ecoman.brussel@kuleuven.be.